Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Työturvallisuutta johdetaan monessa organisaatiossa edelleen järjestelmävetoisesti ja teknisenä systeeminä vaikka keskiössä pitäisi olla ihminen

Kirjoittanut: Anssi Juutilainen - 7.3.2022

Työturvallisuuden käsite on viime vuosina alettu ymmärtää laajemmin kuin pelkästään fyysiseen turvallisuuteen liittyvänä kysymyksenä. Työturvallisuutta johdetaan kuitenkin monessa organisaatiossa edelleen järjestelmävetoisesti ja teknisenä systeeminä.

Ihmisiä koskeva ymmärrys ja ihmisten ajattelun johtaminen on puutteellista.

Kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä työturvallisuus avaa erinomaisen reitin organisaatiokulttuurin kehittämiselle. Mikä muu tekijä läpäisee yhtä kattavasti koko organisaation ja kaikki siellä toimivat ihmiset? Turvallisuus ja terveys on jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeä asia.

Kukaan ei tarkoituksella halua vahinkoa itselleen eikä toisille. Se on konkreettinen yhteinen nimittäjä, jonka yhteydessä voidaan samalla kehittää muita hyvään ja kestävään organisaatiokulttuuriin liittyviä tekijöitä. Tällaisia ovat muun muassa johtamis- ja esihenkilötaidot, ihmisten aito osallistaminen oman työn kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä haasteellisten asioiden puheeksi ottaminen.

Kun ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimivuus paranee niin, että ihmiset kokevat tulevansa arvostetuksi ja kuulluksi, keskinäinen luottamus vahvistuu. Luottamuksen ilmapiirissä jokainen uskaltaa ottaa puheeksi turvallisuuteen liittyviä tekijöitä: niin epäkohtia, puutteita ja parannusta vaativia toimintatapoja kuin hyvin toimivia asioita ja hyviä käytännön esimerkkejä.

Turvallisuuskulttuurin ja työturvallisuuden kehittäminen on jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä. Sitä ei saada kuntoon yksittäisellä projektilla, valmennuksella tai teknisellä järjestelmällä.

Kyseessä on laaja ja monitahoinen kokonaisuus, jota kukaan yksin ei voi hallita, ja väitän, että ei myöskään perin pohjin ymmärtää. Kyse on ajattelutavasta ja siitä, että ymmärrämme työturvallisuuden kehittämisen olevan jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen tarkoittaa, että tulosten lisäksi osaamme arvioida toimintaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia. Muutoksilla tarkoitan tässä yhteydessä muutoksia toiminnassa, tekemisessä, käyttäytymisessä, kokemuksissa, suhtautumisessa ja siinä, mitä ja miten asioista ymmärrämme.

Emme voi toivoa parempia tuloksia, ellemme muuta toimintaamme, emmekä voi muuttaa toimintaamme, ellemme muuta ajatteluamme. Paremmat tulokset syntyvät uudenlaisesta toiminnasta, ja parempi toiminta syntyy uudenlaisesta ymmärryksestä.

Meidän on tärkeää ymmärtää, miten voimme parantaa toimintaa pysyvästi niin, että toiminnan tuloksena voimme odottaa kuuluisaa ”nolla tapaturmaa”. On myös tärkeää ymmärtää, miten voimme muuttaa ihmisten ajattelutapoja ja suhtautumista niin, että voimme odottaa heiltä uudenlaista toimintaa ja käyttäytymistä.

Toimintaamme parantaaksemme havainnoinnin, arvioinnin ja kehittämisen kohdetta kannattaa siirtää tuloksista tekemiseen.

Johda ajattelua, johda työturvallisuutta -kirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa ”Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri” avataan työturvallisuuden johtamisen laajempaa viitekehystä. Siinä selkeytetään keskeisiä käsitteitä, kuten turvallisuuskulttuuria, organisaatiokulttuuria ja turvallisuuden johtamisjärjestelmää. Toisessa osassa ”Ihminen — turvallisuuden vaarantaja ja mahdollistaja” olen pyrkinyt yleistajuisesti esittelemään sellaisia ihmisten toimintaan vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä, jotka ovat meillä kaikilla päivittäisessä toiminnassamme läsnä mutta suurelta osin tiedostamattomasti. Kirjan kolmas osa ”Johda ajattelua” sisältää käytännössä hyödynnettäviä toimintamalleja ja työkaluja työturvallisuuteen liittyvien asioiden ja kysymysten käsittelyyn ihmisten kanssa.

Kirja on tarkoitettu eri tavoin työturvallisuuden parissa toimiville: johtajille, HSE-managereille, esihenkilöille, työturvallisuus- ja työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille ja alalle suuntautuville opiskelijoille. Ylipäätään kirja soveltuu kaikille, jotka kokevat työturvallisuuden edistämisen tärkeäksi. Toivon, että kirjan sisältö auttaa lukijoita eteenpäin omalla matkallaan.

Ihminen on lopulta toiminnan keskiössä. Itse uskon tähän. Uskotko sinä?

LÄHDE: Anssi Juutilainen
Johda ajattelua, johda työturvallisuutta

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Artikkelin avainsanat:

työturvallisuus, ammattikirjat, vuorovaikutus, ihmisten johtaminen

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.