Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Miten lyhyen työskentelyn voi saada onnistumaan niin että se on mielekästä - tuloksellista, eettistä ja palkitsevaa?

Kirjoittanut: Katri Kanninen & Liisa Uusitalo-Arola - 21.6.2022

Tätä pohtii näinä päivinä entistä useampi psyykkisen hyvinvoinnin parissa työskentelevä työntekijä. Mahdollisuudet toistaiseksi jatkuviin pitkiin asiakassuhteisiin ovat entistä harvemmassa; monilla on käytettävissään vain muutama tarkasti rajattu tapaamiskerta asiakkaan kanssa. Miten tässä ajassa voi tehdä hyvää työtä?

Kestoltaan rajatuille, joustaville ja tehokkaille työskentelymalleille on kasvava tarve. Erityisesti uransa alussa olevat työntekijät kaipaavat usein konkreettisia prosessimalleja, joiden varassa oman osaamisen kehittäminen voi tapahtua turvallisesti. Kuitenkin myös moni kokenut työntekijä toivoo lisää rakennetta omaan työskentelytapaansa ja keinoja arvioida edistymistä työssään. Käytännönläheistä, erilaisia näkökulmia lyhyeen vuorovaikutukselliseen työskentelyyn integroivaa kirjallisuutta on kuitenkin niukasti saatavilla. Tähän tarpeeseen kirjamme Lyhytterapeuttinen työote pyrkii vastaamaan käsittelemällä muun muassa seuraavia kysymyksiä:

— Millä edellytyksillä lyhytterapeuttinen työote toimii?
— Keille se sopii?
— Miten rajallinen aika hyödynnetään ensi hetkistä alkaen?
— Millaiset tavat hyödyntää tapaaminen ovat tehokkaita, hyödyttömiä tai haitallisia?
— Miten muutosta edistetään työskentelyn keskivaiheilla?
— Miten aktiivinen tai passiivinen työntekijän kannattaa olla?
— Miten löytää tasapaino tehokkaan työskentelyn ja inhimillisen kohtaamisen välillä?
— Miten työskentelysuhdetta voidaan rakentaa lyhyessä työskentelyssä?
— Miten konkreettisesti työskennellään suhteen katkosten kanssa?
— Miten tulisi ottaa huomioon aikarajallisuus ja lopettaminen?
— Mitä lyhyt työskentely vaatii työntekijältä?
— Miten työntekijä voi huolehtia omasta työkunnostaan lyhyessä työskentelyssä?

Uskomme, että Lyhytterapeuttinen työote -kirjastamme hyötyvät monet psyykkisen hyvinvoinnin, kriisien ja psyykkisen sairastamisen parissa toimivat työntekijäryhmät. Kaikkien ammattiryhmien työ esimerkiksi psykiatrian poliklinikoilla on muuttunut uudella tavalla paineiseksi, kun tulosodotukset kasvavat ja resurssit kutistuvat samaan aikaan kuin asiakaskunta kärsii yhä moninaisemmista ja vakavammista ongelmista. Toisaalta työterveyshuoltojärjestelmän rooli terveydenhuollossa on jatkuvasti kasvanut, ja niin työterveyslääkärit, -hoitajat kuin -psykologitkin työskentelevät päivittäin erilaisten työelämään kytkeytyvien psyykkisen hyvinvoinnin haasteiden parissa. Myös erilaiset neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät työntekijäryhmät sosiaalityöntekijöistä työhallinnon, terveyskeskusten ja neuvoloiden psykologeihin ja opintopsykologeihin saavat kirjasta työvälineitä ja perusteita ohjaukseen ja neuvontaan.

Nämä ammattiryhmät jakavat yhteisen haasteen: miten hahmottaa asiakkaan tilanne lyhyessä ajassa, löytää asiakkaan psyykkiselle hyvinvoinnille juuri tällä hetkellä oleellisimmat kysymykset ja käynnistää myönteinen prosessi asiakkaan elämässä vain muutaman tapaamisen aikana?

Lyhytterapeuttinen työote -kirjamme antaa usein omalla sarallaan puurtaville työntekijäryhmille keinoja kohtaamiseen näiden yhteisten kysymysten äärellä. Vaikka kirjan anti perustuu suurelta osin psykoterapiamaailmassa syntyneisiin käsitteellistyksiin, psykoterapiatutkimukseen ja omaan kokemukseemme psykoterapeutteina, työnohjaajina ja kouluttajina, puhumme laajasti asiakastyöstä. Samat periaatteet pätevät kaikessa myönteiseen psyykkiseen muutokseen tähtäävässä, vuorovaikutuksessa tapahtuvassa työskentelyssä.

LÄHDE: Katri Kanninen — Liisa Uusitalo-Arola
Lyhytterapeuttinen työote

KIRJAN NELJÄS PAINOS!

"Kirja antaa erinomaisia käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja vuorovaikutuksellista hoitotyötä tekeville. Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla. Kirjoittajat puhuttelevat lukijaa tuomalla oman äänensä kuuluviin havainnollistavilla ja runsailla esimerkeillä. Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan."
Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti

Artikkelin avainsanat:

lyhyterapia, terapian tarpeessa, mielenterveys

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.