Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Katso webinaaritallenteet!

Tunnetartunta-webinaaritallenne


Miksi ja miten tunnetartuntoja tapahtuu ihmisten välillä? Millaisia vaikutuksia tunnetartunnat voivat tuottaa? Entä miten tunnetartuntoihin voi itse vaikuttaa?

Tunteet tarttuvat ihmisten välillä herkästi. Vastaamme useimmiten automaattisesti toisen hymyyn ja tiedämme, miten ilo ja innostus voivat tarttua ja vahvistua nopeasti ihmisten kesken. Toisaalta voimme saada tartunnan myös kiireisestä ja stressaantuneesta ympäristöstä ja kokea nahoissamme muiden pelkoa, ärtymystä tai muita raskaita tuntemuksia.

Tässä webinaarissa kerrotaan, miksi tunteet tarttuvat ja miten voi oppia tunnistamaan tilanteita, joissa tunnetartuntaa tapahtuu. Pääset myös kuulemaan, mitä keinoja sinulla on vaikuttaa siihen, millaisia tunnetartuntoja itse jätät ja miten voit vaikuttaa muilta tuleviin haitallisiin tunnetartuntoihin. Tunnetartuntojen tunnistaminen ja tarpeen tullen niiltä suojautuminen voivat ehkäistä erilaisiin mielen hyvinvoinnin pulmiin ajautumista ja vahvistaa sen sijaan mielen hyvinvointia edistäviä tunnetartuntoja ihmisten välillä.

Webinaarin vetää PsM, psykologi ja psykoterapeutti Anna Peltola, jolta on ilmestynyt webinaarin aiheesta teos Tunnetartunta.


Nepsy-tietoinen pedagogiikka -webinaaritallenneNepsy-kouluttajien Tuula Niskasen ja Virpi Jussilan vetämässä webinaarissa opit tukemaan ratkaisukeskeisesti henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Webinaarissa annetaan konkreettisia työkaluja kuormittavien tilanteiden tunnistamiseen ja ennakointiin, taitojen kehittämiseen ja arjen sujuvoittamiseen.

Tuula Niskanen ja Virpi Jussila toimivat Spesia Asiantuntijapalveluissa erityisen tuen asiantuntijoina, neuropsykiatrisina valmentajina ja kouluttajina. He ovat kouluttaneet satoja kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistajiksi, osaajiksi ja valmentajiksi. Tuula on taustaltaan varhaiskasvattaja, laaja-alainen erityisopettaja ja työnohjaaja ja Virpi psykiatrinen sairaanhoitaja.

Heiltä on ilmestynyt webinaarin aiheesta teos Nepsy-materiaalipakki ammattilaiselle. Teos sisältää 100 kopioitavaa harjoitusta, jotka vahvistavat voimavaroja ja uuden oppimista. Harjoitukset ovat sovellettavissa eri ikäryhmille ja sopivat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn.
Kuinka olla riittävän tyytyväinen riittämättömyyttä ruokkivassa työelämässä? -webinaaritallenneKäsitys jatkuvan kehittymisen ja kovan suorittamisen vaatimuksesta elää työelämässä vahvana. Venymiseen liittyvä ponnistelu ja kehittyminen palkitsevat ihmistä. Liian helpolla pääseminen turhauttaa. Kuitenkin venyminen työssä voi jatkuvana ja liiallisena tilana olla haitallista. Liiallinen venyminen työssä tarkoittaa, että ihminen pyrkii mukautumaan sellaisiin vaatimuksiin, joihin voimavarat eivät venyttäessäkään riitä vastaamaan. Eikö työtä pystyisi tekemään vähemmän kuormittavalla tavalla niin, että työssä pystyisi jaksamaan ja kokemaan ihan riittävästi tyytyväisyyttä?

Tällä webinaaritallenteella kerrotaan, mitä annettavaa arkisella tyytyväisyydellä voi olla työelämään. Kuulet, miksi joskus ihan ookoo —fiilis ja ihan keskinkertainen tekeminen voivatkin olla voimia, jolla porskutetaan pitkälle. Saat myös tietää erilaisista tyytyväisyyden työkaluista ja kuulet työelämän case-esimerkkejä.

Webinaarin vetää PsT, KTM, FM, organisaatiopsykologi Eveliina Holmgren, jolta on ilmestynyt webinaarin aiheesta teos Tyytyväisyys - Vastavoima jatkuvaa venymistä vaativalle työlle. Webinaarin järjestäjänä on sisaryrityksemme Tuuma-kustannus.
Yhteisöjen vahvuuksilla kohti hyvinvointia — positiivinen psykologia tänä päivänä
Positiivisen psykologian ydinideana on havaita hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuuksia, joiden avulla sekä oma että toisten vointi paranee.

Positiivinen psykologia, sen monet tutkimuskohteet ja käytännönsovellukset ovat viime vuosien aikansa löytäneet tiensä niin kasvatustieteisiin kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiinkin. Nykyisin puhutaan positiivisen psykologian kolmannesta aallosta, jossa tarkastelukohteina ovat yhteisöt ja prosessit yksilökeskeisyyden rinnalla.

Tällä webinaaritallenteella kuulet, mitä positiivinen psykologia on tänä päivänä ja miten voit rakentaa niin omaa elämääsi vahvuuksillesi kuin tukea muita samassa tehtävässä. Saat myös tietää positiivisen kasvattajuuden uusista näkymistä.

Webinaarin vetää FT, erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Lotta Uusitalo, joka on tutkinut lasten ja nuorten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia tarjota apua oppimisen vaikeuksiin. Hän on toimittanut webinaarin aiheeseen liittyvän teoksen Positiivisen psykologian voima, josta on juuri ilmestynyt uusittu painos.Mielen hyvinvointi - miten voit auttaa itse itseäsi?Haluaisitko oppia ohjaamaan itseäsi elämän aallokoissa ja tietää, mitkä asiat vaikuttavat mielesi hyvinvointiin?

Yleensä hyvinvoiva ihminen muun muassa pystyy säätelemään tunteitaan kohtalaisessa paineessakin, näkee enemmän kuin yksi tai kaksi vaihtoehtoa pulmatilanteissa, osaa toimia tilanteeseen sopivalla tavalla ja isommassa mittakaavassa onnistuu myös hiljalleen ohjaamaan elämäänsä suuntaan, jota voi itse pitää arvokkaana ja hyvänä. Siitä huolimatta kurja olo ja psyykkinen oireilukin voi ajoittain nostaa päätään, ja tarvitaan täsmäkeinoja tilanteen helpottamiseen.

Tällä webinaaritallenteella kuulet, miten voit hyödyntää lyhytterapeuttista itsehoitoa oman elämäsi tutkimiseen ja toistuvien asioiden havaitsemiseen. Kun näet, mitä pinnan alla tapahtuu, sinun on paljon helpompi huomata, mitä voisit tehdä toisin. Monien tavallisten oireiden ja ongelmien takana ei ole sen kummempaa kuin piintyneitä käsityksiä omasta itsestä ja elämästä ja paikoilleen juuttuneita, tilanteesta toiseen samanlaisina toistuvia selviytymisen keinoja

Webinaarin vetävät PsL Liisa Uusitalo-Arola ja PsT Katri Kanninen, jotka ovat kognitiivis-analyyttisia (KAT) kouluttajapsykoterapeutteja. He ovat jo pitkään kehittäneet lyhytpsykoterapeuttista työskentelytapaa, joka käynnistää pysyvän muutoksen parempaan. Heiltä on ilmestynyt aiheesta teos Terapian tarpeessa? - Lyhytterapeuttinen itsehoito.
Mielen voimavarat vaativiin aikoihin -webinaaritallenne
Elämään on vaikea asettua, jos kartta tai kompassi katoaa. Mitä epävarmempia aikoja eletään, sitä suuremmaksi selkeyden kaipuu kasvaa. Mihin kannattaa sitoutua, mihin laittaa voimansa? Ja mistä vastauksia tulisi etsiä?

Maailman tapahtumat vievät helposti mukanaan, stressaavat, kuormittavat ja hajottavat ajatukset. Vastavoima löytyy kuitenkin läheltä: omasta näkemyksestä, itse valitusta suunnasta ja tietoisista askelista sen pitämiseksi.

Tässä webinaarissa keskitytään niihin askeliin, joiden kautta voit palauttaa tasapainosi kerta toisensa jälkeen. Kun pääset tasapainoon, pystyt jälleen selkiyttämään myös ajatuksesi ja tekemään niistä toimintaa.

Webinaarin vetää Liisa Uusitalo-Arola, joka on työ- ja organisaatiopsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Häneltä on ilmestynyt webinaarin aiheesta kirja Suunnassa — Kirja sinulle, joka haluat selkeyttä elämääsi. Teos on jatkoa Liisan suosituille Uuvuksissa-kirjoille.


KIRJAKERHON JÄSENETU: WEBINAARITALLENTEET

Tarjoamme jäsenille katsottavaksi useita tallenteita webinaareistamme! Jos olet jäsen, pääset katsomaan tallenteet kirjauduttuasi jäsentunnuksillasi sisään verkkopalveluumme. Jos et ole jäsen, liity mukaan täällä, niin pääset katsomaan tallenteet.
Välitämme myös kouluttajia tilauksesta!

Monet koulutukset järjestyvät myös webinaarina, jolloin tarvitset vain jonkin webinaarialustan, kuten Teamsin. Koulutuksia järjestyy muun muassa tunnetaidoista:

Mari Seppänen: Tunnetaidot voimavarana sosiaali- ja terveysalalla ja Tunne- ja kohtaamistaidot toimivan tiimin työkaluna

Sairaanhoitaja (AMK), TtM, JET, tiiminvetäjä, hoitotyön opettaja ja tohtorikoulutettava Mari Seppäsen Tunnetaidot voimavarana sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksessa saatte tietoa, miten voitte tunnistaa omaa työtä ohjaavia tunteita ja vahvistaa omia tunnetaitojanne. Tunne- ja kohtaamistaidot toimivan tiimin työkaluna -koulutuksessa taas kuulette mm. toimivan tiimin rakennusaineista ja tiimin jäsenten eri rooleista.

Mari kouluttaa myös erilaisista hoitotyön aiheista, kuten lääkehoidosta.Liisa Ahonen: Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin ja Tunnekasvatus

KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen tarjoaa Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutuksessa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa.

Tunnekasvatuskoulutuksessa taas saatte runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla.
Olen apunasi!


Jos kiinnostuit koulutuksistamme ja haluat järjestää koulutuksen työyhteisöllenne, voit ottaa minuun yhteyttä. Tarjouksen kysyminen ei sido mihinkään.

Kerro viestissäsi seuraavat tiedot, jotka toimivat tarjouksen pohjana ja auttavat asian selvittelyssä:
• Koulutuksen toivottu aihe ja kouluttaja
• Arvioitu osallistujamäärä
• Koulutuksen kesto. Tavallisimmat kestot 3 tai 6 h, mutta myös räätälöidyt ajat järjestyvät
• Toivottu ajankohta. Miten pian toivotte koulutuksen järjestyvän? Olisiko se arkena vai lauantaina? Päivällä vai illalla?
• Sijainti. Toteutetaanko koulutus paikan päällä vai webinaarina? Webinaaritoteutusta varten tarvitset jonkin webinaarialustan (Teams, Zoom, tai muu vastaava) koulutuksen toteuttamiseksi. Tilauskoulutuksessa toimitte itse koulutuksen järjestäjänä, ja vastaatte mm. koulutuksen teknisestä toteutuksesta.

Mikäli toivomaasi koulutusaihetta ei löydy listauksestamme, ota yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta tarvitsette, niin selvitän, löytyykö meiltä aiheeseen sopiva kouluttaja.

Mari Puttonen
Koulutuskoordinaattori
Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu
mari.puttonen(at)sosiaalialantietopalvelu.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.