Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tilaa työyhteisöllenne Mari Seppäsen vetämä, tunnetaitoja tai toimivaa tiimiä käsittelevä koulutus:

Tunnetaidot voimavarana sosiaali- ja terveysalalla -koulutus

Miten voidaan käsitellä arjen asiakastyössä koettua stressiä ja kuormitusta? Millainen merkitys tunnetaidoilla on niin asiakkaiden kuin kollegoiden kohtaamisessa? Miten työn merkitykselliseksi kokeminen vaikuttaa työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen?

Tunnetaidot ovat korvaamaton työväline erityisesti ihmisten parissa työskenteleville. Tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät hoitajat selviytyvät ja jaksavat työssään muita hoitajia paremmin. Tunnetaidot auttavat ottamaan etäisyyttä omiin tunteisiin ja arvioimaan, miten kannattaa toimia. Tunnetaitoja voi harjoitella, ja hyvistä tunnetaidoista muodostuu merkittävä voimavara myös omalle jaksamiselle.

Tunnetaitojen avulla voi ymmärtää omien tunteiden merkitystä, säädellä kuormittavia tunteita ja suhtautua toisten kokemiin tunteisiin rakentavasti. Tunteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa auttaa oman kehon reaktioiden havainnointi sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen harjoittelu.

Koulutuksesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat tietoa, miten he voivat tunnistaa työtä ohjaavia tunteita ja vahvistaa omia tunnetaitojaan.

Marilta on ilmestynyt koulutuksen aiheesta kirja Tunnetaidot voimavarana - Opas sosiaali- ja terveysalalle.


Tunne- ja kohtaamistaidot toimivan tiimin työkaluna -koulutus

Miten omaa tunneälyään voi kehittää? Miten kunkin tiimin jäsenen vahvuudet saadaan tukemaan tiimin toimivuutta? Miten tiimi saadaan toimimaan innostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?

Erinäiset päätökset ja linjaukset tehdään sosiaali- ja terveysalalla tiimeissä. Jos asioista ei keskustella avoimesti, tiimityö ei toimi eikä haastavien tilanteiden käsittely suju. Moni tiimi kärsii myös vuorovaikutustaitojen puutteesta. Jotta tiimi olisi toimiva, tarvitaan tiimiälyä, tunneälyä ja kohtaamisen taitoja. Kun kunkin vahvuudet saadaan tiimissä näkyviksi, ryhmä muodostuu enemmän kuin osiensa summaksi.

Tässä koulutuksessa käsitellään toimivan tiimin rakennusaineita ja tiimin jäsenten eri rooleja. Koulutuksessa käydään läpi myös hyväksi havaittuja harjoituksia ja arjen esimerkkejä erilaisista tiimitilanteista. Ymmärtämällä erilaisia mieltymyksiä ja työskentelytyylejä tiimin keskinäinen arvostus kasvaa.

Marilta on ilmestynyt koulutuksen aiheesta teos Näin selviät tiimin jäsenenä — Tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla.


Mari kouluttaa yllä olevien aiheiden lisäksi muun muassa näistä hoitotyön aiheista:

• Lääkehoidon asiantuntijuus
• Apua ja tukea lääkehoitosuunnitelmien laadintaan tai laatutyön johtamiseen
• Organisaation laatu ja sen kehittäminen
• Lääkehoidon osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
• Vammaistyön, mielenterveys-/päihdetyön sekä varhaiskasvatuksen lääkehoito
• Ekspressiivisen taideterapian ja luovien menetelmien hyödyntäminen hoitotyössä tai elämän eri tilanteissa

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii sairaanhoitaja (AMK), TtM, tiimivetäjä ja hoitotyön opettaja ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla erilaisissa tiimeissä tiiminvetäjänä ja esihenkilötehtävissä ja suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Pääosin Mari on kuitenkin toiminut asiakastyössä kuin asiantuntijatehtävissä. Hän on moninaisten työrooliensa myötä saanut tarkkailla tiimien toimivuutta useista näkökulmista.

Haluatko tilata koulutuksen työyhteisöllesi?

Kerro minulle toivottu koulutusaihe, osallistujamäärä, toivottu ajankohta ja paikkakunta, jolle suunnittelet koulutusta — teen sinulle tarjouksen. Koulutus on saatavilla myös webinaarina, jolloin tarvitset toteutusta varten jonkin webinaarialustan, kuten Teamsin. Voit pyytää tarjousta Marin kirjoittamista kirjoista koulutuksen yhteydessä.

Ota yhteyttä:

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu
mari.puttonen(at)sosiaalialantietopalvelu.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.