Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Inhimillisten tunteiden ymmärryksessä on tapahtunut vallankumous

Kirjoittanut: Leonard Mlodinow - 26.4.2023

Ihmisaivoja verrataan usein tietokoneeseen, mutta tämän tietokoneen suorittama tietojenkäsittely kietoutuu erottamattomasti hyvin salaperäiseen ilmiöön, jota kutsumme tunteiksi.

Olemme kaikki tunteneet ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Olemme tunteneet raivoa, epätoivoa, häpeää, yksinäisyyttä. Olemme tunteneet iloa, ylpeyttä, jännitystä, tyytyväisyyttä, himoa ja rakkautta. Kun olin lapsi, tutkijoilla oli vain vähän aavistusta siitä, miten tunteet muodostuvat, kuinka niitä voi hallita, mitä tarkoitusta ne palvelevat tai miksi kaksi ihmistä — tai sama henkilö eri ajankohtina — saattaa reagoida samoihin laukaiseviin tekijöihin täysin eri tavalla. Tuolloin tutkijat uskoivat, että rationaalinen ajattelu hallitsi käyttäytymistämme ja että kun tunteilla oli jokin rooli, ne olivat todennäköisesti haitaksi.

Nykyään olemme viisaampia. Tiedämme, että tunteet ovat yhtä tärkeitä ajatustemme ja päätöstemme ohjaamisessa kuin järki, vaikka ne toimivatkin eri tavalla. Siinä missä rationaalinen ajattelu antaa meille mahdollisuuden tehdä loogisia päätöksiä tavoitteidemme ja olennaisten tietojen pohjalta, tunteet toimivat abstraktimmalla tasolla: ne vaikuttavat tavoitteidemme tärkeyteen ja tiedolle antamaamme painoarvoon. Ne muodostavat arvioillemme viitekehyksen, joka ei ole ainoastaan rakentava vaan välttämätön. Tunteet perustuvat sekä tietoomme että aikaisempiin kokemuksiimme ja muuttavat usein hienovaraisella mutta merkittävällä tavalla sitä, miten tarkastelemme tämänhetkisiä olosuhteitamme ja tulevaisuudennäkymiämme. Suuri osa tämän toimintamekanismin ymmärryksestämme on peräisin viime vuosikymmenen edistysaskeleista.

Tänä aikana tutkimusten määrä on kasvanut alalla räjähdysmäisesti. Kirjani Kuinka tunteet muokkaavat ajatteluamme kertoo vallankumouksesta, joka on tapahtunut inhimillisten tunteiden ymmärryksessämme.

UUTUUSKIRJA:
Kuinka tunteet muokkaavat ajatteluamme -teoksessa vieraillaan niin tutkimuslaboratorioissa kuin katastrofitilanteissa ja kerrotaan kiehtovia esimerkkejä neurotieteistä ja biologiasta. Kirja osoittaa, kuinka tunteet voivat olla avuksi, miksi ne joskus satuttavat ja mitä voimme oppia molemmissa tapauksissa. Kirja rohkaisee lukijoita käyttämään aikaa omien tunteidensa ymmärtämiseen

Leonard Mlodinow on fyysikko, matemaatikko, kirjailija ja käsikirjoittaja. Mlodinow on kirjoittanut suosittuja ja palkittuja tietokirjoja, esimerkiksi teoksen The Grand Design yhdessä Stephen Hawkingin kanssa. Hänen aiempia kirjojaan on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle ja myyty yli miljoona kappaletta.

Saa tietää tästä kirjasta:

⭐️ Nykytietämys siitä, miten tunteet kehittyivät ja miksi.
⭐️ Ydinaffektin käsite eli kehon ja mielen tila, joka kertoo alitajuisesti koko tunnekokemuksestamme.
⭐️ Tunteiden keskeinen rooli inhimillisessä mielihyvässä, motivaatiossa, inspiraatiossa ja päättäväisyydessä.
⭐️ Tunneprofiilit ja tietoa tunteiden säätelystä. Tutkijat ovat kehittäneet kyselylomakkeita, joiden avulla voi arvioida omia taipumuksiaan monissa tärkeimmistä ulottuvuuksista, ja nämä lomakkeet esittellään tässä kirjassa.

Artikkelin avainsanat:

tunnetaidot, tunteet

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.