Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Tilaa KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen kouluttamaan työpaikallenne!


"Kouluttaja loistava, helppo kuunnella. Hyvät esimerkit, esittää mielenkiintoisesti asian"
"Liisa on kouluttajana upean mukaansatempaava, innostava ja "herättelevä". Mielenkiinto pysyi yllä koko koulutuksen."
"Kouluttaja aivan loistava oman alansa asiantuntija"


KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen on innostava ja motivoiva kouluttaja, joka on työskennellyt opetustehtävissä esi- ja alakouluissa. Hänen lämmin ja vuorovaikutteinen koulutustyylinsä on ihastuttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomen. Liisa kouluttaa aiheista Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin, Vinkkejä Vasuun sekä Tunnekasvatus.

Liisan väitöstutkimus käsitteli varhaiskasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa. Häneltä on myös ilmestyneet kirjat Haastavat kasvatustilanteet ja Vasun käyttöopas sekä yhdessä Piia Roosin kanssa kirjoitettu Untuvikot - Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. Liisa on myös koonnut Jukka Hukka -kirjoihin ideoita ja tehtäviä satuihin liittyvien tunnetaitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa.


Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus


"Suosittelen ehdottomasti! Sain runsaasti ajatuksia ja ideoita viemiseksi työpaikalleni. Varsinkin käytännön tilanteet valottivat ajatuksia. Huomasin tehneeni usein oikein ja sain vahvistusta työhöni."
Teija Holopainen, lastenhoitaja, Raasepori

"Todella hyvä! Konkreettiset esimerkit, arjen tieto kouluttajalla oli loistavaa. Antoi paljon eväitä/työkaluja arkeen :) Kaikkien aikojen paras koulutus!"
Jaana Aalto, lastenhoitaja, Turku

"On hienoa kuunnella kouluttajaa, joka tietää mistä puhuu. Arvostan tutkimustaustaista koulutusta. Omien kokemuksien esille tuominen tuo lisää uloittuvuuksia luentoon."
Heli Hakamäki, erityislastentarhanopettaja, Hyvinkää

Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus on saanut osallistujilta innostuneen vastaanoton. Tilaa nyt koulutus työpaikallenne!

Varhaiskasvatuksessa voi olla 15 päivän aikana jopa 186 haastavaa kasvatustilannetta. Mitä teet, kun lapsi käyttäytyy uhmakkaasti tai tulistuu? Kuinka huomioit ylivilkkaat tai voimakkaasti vetäytyvät lapset ryhmissä?

Koulutuksessa Liisa tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta eikä lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

Koulutuksen teoreettisessa pohjassa käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja sen tukemista sekä kasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa lapsiryhmissä. Koulutusta elävöittävät runsaat käytännönläheiset esimerkit, joiden avulla lapsiryhmän arki tulee luonnolliseksi osaksi koulutusta. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat runsaasti arkeen sovellettavia työkaluja, jotka vähentävät työn kuormittavuutta.

Koulutus pohjautuu Liisan kirjaan Haastavat kasvatustilanteet - Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja.

Tunnekasvatuskoulutus


Vaikka monissa päiväkodeissa ja kouluissa tunnekasvatusta pidetään tärkeänä arvona, sen toteuttaminen käytännössä saattaa olla tavoitteetonta. Tunnekasvatuksen toteuttaminen osana arkea on kuitenkin helppoa ja ehdottoman hedelmällistä! Tunnekasvatuksen ottaminen osaksi päivittäistä elämää ei edellytä sitoutumista tiukkaan opetussuunnitelmaan tai ennalta sovittuihin tuokioihin. Tunnekasvatusta voi toteuttaa sujuvasti osana päiväkodin tai koulun muuta arkea.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saat runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla. Käsitteellä sosiaalis-emotionaaliset taidot viitataan joukkoon erilaisia taitoja, joita lapsi tarvitsee säädelläkseen tunne-elämäänsä tilanteeseen sopivalla tavalla ja tullakseen toimeen muiden lasten ja aikuisten kanssa.

Koulutuksen kesto tilaajan toiveen mukaisesti 2-6 h. Koulutus sopii varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen.

Vinkkejä Vasuun -koulutus


Uudessa Vasussa esimerkiksi pedagogiikka on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Mitä pedagogiikkapainotteisuus käytännössä tarkoittaa? Pitääkö työpaikan kaikki toimintatavat ja arvomaailma laittaa uusiksi? Miten luoda Vasusta pedagoginen työväline varhaiskasvatuksen arkeen?

Liisa Ahoselta ilmestyi elokuussa 2017 teos Vasun käyttöopas, jonka teemoihin liittyen on saatavilla myös koulutusta. Hän tulee mielellään innostamaan ja sparraamaan työyhteisöänne vasun hengessä sekä ideoimaan, millaisilla käytännön keinoilla pääsette vauhtiin vasun toteuttamisessa päivittäisessä työssänne.

Riippuen koulutuksen kestosta, voidaan teemoiksi valita esimerkiksi laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, kasvatusyhteistyö ja/tai pedagogiikan toteuttaminen. Vasu tulee tutuksi koulutuksessa toteutettavien harjoitusten avulla yksin, yhdessä ja työtiimin kanssa. Suunnitellaan yhdessä sisällöt, jotka tukevat juuri teidän työyhteisönne tarpeita!


Liisa Ahosen ja Piia Roosin Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka -koulutus


Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen kannalta on.

Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Käytännönläheinen koulutus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi alle 3-vuotiaat lapset hyötyvät laadukkaasta pedagogiikasta?
• Miten rakentaa lasta kannatteleva siirtymä varhaiskasvatukseen yhdessä perheen kanssa?
• Millaista on laadukas ohjattu toiminta ja oppiminen taaperoiden ryhmässä?
• Miten tukea taaperoiden leikkiä?
• Miten tarjota kaikille ryhmän lapsille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja tasapainoiseen arkeen?
• Millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota ruokailussa, ulkoilussa ja päivälevolla?

Koulutuksessa haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden uudistamiseen. Koulutuksissa hyödynnetään vuorovaikutteista ja toiminnallista otetta, jonka avulla käsiteltävät asiat viedään konkreettisesti käytännön tasolle. Runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit auttavat osallistujia löytämään intoa oman työn kehittämiseen, sekä uusien toimintatapojen soveltamiseen osana omaa työtä.

Kouluttajina toimivat KT Liisa Ahonen ja KT Piia Roos, jotka ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Untuvikot - Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka.


Haluatko tilata koulutuksen työyhteisöllenne? Pyydä tarjous!


Kerro koulutustarpeestanne, toivotusta kestosta, arvioimasi osallistujamäärä sekä paikkakunta, niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus. Koulutukset ovat saatavilla myös webinaaritoteutuksena, jos teillä on käytössä jokin webinaarialusta.

Liisan kevään koulutuskalenteri on jo melko täynnä, ja parhaiten koulutuksia järjestyy syksylle 2023.


Ota yhteyttä:

Mari Puttonen
Koulutuskoordinaattori
mari.puttonen(at)tietopalvelut.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.